Xerox werkt mee aan beter beheer van het multimerkenkantoortoestellenpark van Elia


Zaventem, jul 11, 2008 - Xerox België-Luxemburg heeft vandaag bevestigd dat alles naar wens verloopt met het vijfjarige XOS-contract (Xerox Office Services) dat begin dit jaar met Elia werd gesloten. Elia is eigenaar van de volledige infrastructuur van de Belgische elektriciteitsnetten van 380 tot 150 kV en van 94% van de infrastructuur van de netten van 70 tot 30 kV. Zijn voornaamste taak is het beheer van het elektriciteitstransport in België.

Volgens de bepalingen van het contract is een medewerker van het XOS-team bij Elia gedetacheerd om er mee te werken aan de optimalisering van het park van printers, digitale copiers en multifunctionele kantoortoestellen, onder meer dankzij de software Xerox Device Manager. Hij moet ook oplossingen voorstellen volgens de evolutie van de behoeften van de klant. In totaal gaat het om meerdere honderden printers, digitale copiers en multifunctionals van verschillende merken, evenals om uitrusting voor de productie van grote volumes documenten. Dit hele park is verspreid over 12 vestigingen in België.

De software Xerox Device Manager maakt het mogelijk om proactief de nodige gegevens te verzamelen voor het beheer van het park. Het is een eenvoudige tool om de toestellen te configureren, beheren en controleren die aangesloten zijn op het netwerk evenals de niveaus van de verbruiksproducten. De tool wordt ook gebruikt om uitvoerige verslagen op te stellen over het gebruik van de uitrustingen. En ze kan ook dienen om de kosten te verrekenen van de afdrukken en kopieën gemaakt door de verschillende gebruikers die in een of meerdere vestigingen van de onderneming werken, iets wat momenteel niet het geval is bij Elia.

De middelen die bij Elia geïnstalleerd zijn in het kader van het XOS-contract moeten, in combinatie met de optimalisering van het park, geleidelijk leiden tot een verlaging van de kosten (met minstens 30%) naarmate het beheercontract zijn vruchten afwerpt.

Onafhankelijke consultants ten dienste van bedrijven met minstens 600 medewerkers.
In een wereld waarin de documentaire technologie voortdurend evolueert, zijn bedrijven steeds minder in staat de juiste keuzen te maken en hebben ze niet steeds de tijd om problemen aan te pakken die zich buiten hun kernactiviteit voordoen. De consultants van XOS willen hun kennis ten dienste van de ondernemingen stellen om hun bestaande infrastructuur van toestellen van uiteenlopende merken van a tot z te beheren en te laten evolueren, waardoor ze met gewaarborgde serviceniveaus kunnen voldoen aan specifieke behoeften op het vlak van onder meer productiviteit, kostenverlaging en documentbeveiliging. Daartoe belasten ze zich ook met de verwerking van facturen en kosten met betrekking tot de bestaande uitrusting en tot de mensen die aan de werking ervan zijn toegewezen. De XOS-teams treden niet op als verkopers van hardware, maar uitsluitend als adviseurs. Dat blijkt uit het feit dat ze momenteel belast zijn met bijna 20.000 toestellen verspreid over hun 28 klanten, waarvan er slechts 20% van het merk Xerox zijn. Dit percentage bewijst duidelijk dat de XOS-consultants onafhankelijk zijn en niet onderworpen zijn aan de verplichting om Xerox-apparatuur te verkopen.

De XOS-formule wordt gefactureerd per pagina zonder minimum en effent de weg naar andere diensten.
De XOS-consultants factureren hun prestaties op basis van een vaste prijs per pagina, zonder verbintenis over de geproduceerde documentvolumes en/of over een te factureren minimum. Het bepalen van de vaste prijs per pagina is gepersonaliseerd vermits het voortvloeit uit de implementatie van een project op maat dat voldoet aan de specifieke behoeften van elke klant. Daardoor houdt het ook rekening met het gebruik van sofware of hardware van partners van Xerox die op de site van de klant geïnstalleerd zijn om te beantwoorden aan specifieke vereisten inzake documentbeveiliging, beheer van documentstromen, enz.

De meeste klanten kozen voor het XOS-dienstenaanbod omdat het ook de weg effent naar andere, even interessante diensten aangeboden door de XGS (Xerox Global Services) afdeling die zich toelegt op documentaire kwesties. Die diensten bieden een oplossing voor tal van uiteenlopende behoeften: hulp bij het verminderen van het aantal afdrukken, verbetering van de arbeidsprocessen die documenten gebruiken, selectie van externe afdrukleveranciers via online veilingen, gepersonaliseerde afdruk van marketingmateriaal, overheveling van bepaalde taken naar productiecentra, digitalisering en archivering van documenten, enz.

Voorts kunnen de XOS-consultants ook aan de bak komen bij het uitvoeren van het enige documentaire luik van ruimere outsourcingcontracten die door IBM en EDS zijn veroverd. Daartoe tekende Xerox immers partnershipovereenkomsten met beide ondernemingen.

Over het XOS-aanbod
Het XOS-aanbod omvat 4 stadia:
  • Bepaling van de werkelijke totale eigendomskost van de apparatuur. Deze eerste stap is erop gericht de uitgaven voor documentaire productie, waaronder verbruiksgoederen en onderhoud, het vereiste administratieniveau om de diverse lopende contracten te beheren, de efficiëntie van de geldende arbeidsprocessen, de onder- of overbenutte toestellen en de oorzaken van verspilling te identificeren door de bestaande toestand te analyseren.
  • Ontwerp van een geoptimaliseerde kantooromgeving voor de productie van documenten. Het gaat erom een omgeving te ontwerpen die de juiste toestellen op de juiste plekken integreert, rekening houdend met de doelstellingen van de klant in termen van productiviteitsverhoging en van de beperking van de kosten en de administratieve complexiteit. En van de oude en nieuwe kantoortoepassingen, de geoptimaliseerde arbeidsprocessen, het aantal gebruikers en hun locatie en specifieke behoeften zoals een verhoogde beveiliging van de afdrukken via een badgelezer of het bewaren van kopieën van de afdrukken op harde schijf.
  • Beheer van de overgangsperiode. De optimalisatie van de kantoorafdrukinfrastructuur van een bedrijf wordt gekenmerkt door een omvangrijk project dat een stapsgewijze overgang vereist. De overgang omvat de handhaving van de bestaande uitrusting, met geplande vervangingen van toestellen om de doelstellingen van de klant te bereiken.
  • Beheer van de continuïteit. XOS bestendigt het beheer van de kantooromgeving voor documentaire productie van de klant om te voorzien in alle diensten die nodig zijn voor de continuïteit van de winst op middellange en lange termijn en om ervoor te zorgen dat geregeld verbeteringen worden voorgesteld. Die verbeteringen kunnen onder meer hardware- en software-upgrades omvatten.
Over Xerox Europe
Xerox Europe, dat belast is met de Europese activiteiten van Xerox Corporation, commercialiseert een compleet gamma van producten, oplossingen en diensten van Xerox met de bijhorende supplies en software. Zijn aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantooromgevingen van allerlei omvang, de markt voor productieprinten en de grafische sector, alsook diensten zoals advies, systeemontwerp en -beheer en documentuitbesteding.

Xerox Europe bezit ook logistieke en productie-eenheden in Ierland, Groot-Brittannië en Nederland, naast een research- en ontwikkelingscentrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble. Bezoek de site www.xerox.com voor bijkomende informatie.

Xerox® is een handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Over Elia
Elia is de beheerder van het Belgische elektriciteitstransportnet. De onderneming heeft als opdracht de door de producenten geleverde elektriciteit op efficiënte, betrouwbare en perfect veilige wijze te vervoeren naar de distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers. Ze houdt ook toezicht op de invoer en de uitvoer van de elektrische energie van en naar de buurlanden. Elia is eigenaar van het volledige Belgische hoogspanningsnet (150 tot 380 kV) en van ongeveer 94% (eigendom en gebruiksrechten) van het Belgische net met een spanning tussen 30 en 70 kV. Het net van Elia omvat 5.641 kilometer bovengrondse lijnen en 2.765 kilometer ondergrondse kabels en vormt een essentiële schakel tussen de elektriciteitsmarkten van Zuid- en Noord-Europa, evenals tussen de Belgische producenten en consumenten. Dankzij de recente investeringen in interconnectiecapaciteit met de omringende landen is België nu een van de meest open en best verbonden landen van Europa.

De Groep Elia, die een van de meest betrouwbare netwerken van Europa exploiteert, had eind 2007 een totaal actief van 4,0 miljard euro bij een totale omzet van 731,7 miljoen euro en een nettowinst van 77,6 miljoen euro. Het personeelsbestand bedraagt ongeveer 1.250 medewerkers. Het aandeel van Elia is genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. De beurskapitalisatie van de Groep Elia bedraagt 1,3 miljard euro.

Als beheerder van het Belgische elektriciteitstransportnet bezit Elia een wettelijk monopolie in de vorm van een hernieuwbare licentie van 20 jaar die in 2002 door de federale regering werd toegekend. Elia is ook aangesteld als netbeheerder door het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de hoogspanningsnetten van 30 tot 70 kV waarvoor deze gewesten bevoegd zijn.

Contacten voor de redacties:
Pierre Collette,
Xerox België-Luxemburg
Tel.: 02 716 65 11
E-mail: pierre.collette@xerox.com

Renato Jannone,
Eurolife
Tel.: 02 374 74 04,
GSM: 0495 26 12 03
E-mail: renato.jannone@eurolife.be