Xerox nodigt zijn klanten en prospecten uit voor een seminar onder de titel 'PaperLess Attitude'


Zaventem, sep 16, 2008 Het seminar 'PaperLess Attitude' dat Xerox organiseert op 14 oktober e.k. van 10 tot 15 uur in zijn kantoren te Zaventem draait rond twee grote thema's: minder printen en beter printen. Klanten en prospecten worden uitgenodigd zich voor dit evenement in te schrijven via de site www.xeroxevent.be

Onder de slogan 'Paperless Office', die 20 jaar geleden werd gelanceerd, voorspelden heel wat spelers dat papier op kantoor ten dode opgeschreven was. Vandaag, nu het digitale tijdperk voor de werkplekken is aangebroken, is die aangekondigde dood echter nog steeds niet ingetreden. Xerox hanteert een minder extreme zienswijze en streeft ernaar om de hinderpalen voor de evolutie naar een minder massale aanwezigheid van papier op kantoor weg te werken door aangepaste diensten, werkmethodes en technologieën aan te bieden die op het seminar zullen worden voorgesteld.

Dat aanbod omvat onder meer:
  1. de XOS (Xerox Office Services) diensten voor het uitbesteden van de middelen en processen voor documentaire productie van de klanten die onder meer leiden tot een rationalisatie van het aantal afdrukken, met name door het optimaliseren van de uitrustingsinfrastructuur. In november 2007 liet het XOS-team weten dat het de kaap van de 400 miljoen beheerde pagina's per jaar had gerond in het kader van contracten voor de uitbesteding van afdrukprocessen en -middelen die werden afgesloten met 28 bedrijven in België, waaronder Belgacom, Toyota Europe, Dow, Nokia, Telenet, EMC², EDS, Mobistar en Baxter.
  2. de XGS-diensten (Xerox Global Services) voor digitalisering en beheer van de elektronische archivering van documenten (die tot dusver op offsetpersen werden geprint), om die op het gepaste moment (op aanvraag) in kleine oplagen op digitale apparatuur te produceren. Hierdoor behoren ongebruikte of achterhaalde voorraden geprinte documenten tot het verleden. Gedaan met verspilling en met opslagruimten waar vergeten documenten zich opstapelen.
  3. de ontwikkeling van transpromotionele toepassingen. Transpromotionele acties vereisen een vrijwillige medewerking van de directeurs van IT-afdelingen en van marketingdirecteurs, naast de ontwikkeling van een nieuw soort documenten (die aan de XGS-divisie kunnen worden toevertrouwd): transactiedocumenten (zoals facturen, administratieve documenten, verzekeringscontracten, enz.) die gepersonaliseerde promotionele marketingberichten (reclame en promotieaanbiedingen) bevatten. Maar ook al is dat creatieve werk noodzakelijk, het volstaat niet om transpromotionele acties op te zetten. Men moet ook beschikken over snelle, hoogwaardige digitale afdrukapparatuur (met doorlopende doorvoer), beheersystemen voor de documentenwerkstroom (van de aanmaak tot de verzending van documenten, via het afdrukken, de routering, enz.), software voor dynamisch ontwerp van documenten en CRM-tools. Het doorvoeren van transpromotionele toepassingen laat dus toe ook het aantal afgedrukte documenten te verminderen, aangezien bijvoorbeeld promotiefolders overbodig worden zodra hun berichten in de transactiedocumenten worden geïntegreerd.


Er zullen ook andere diensten worden voorgesteld, zoals het afdrukken van boeken en documenten op aanvraag. Xerox zal verder aandacht besteden aan twee werkmethodes die moeten bijdragen tot het verminderen van het aantal papieren op kantoor, die respectievelijk 'The new Colour attitude' en 'The Green attitude' werden gedoopt.

Tot slot zal het bedrijf het ook hebben over de nieuwe generatie multifunctionals die zoals een pc werken. Die toestellen beschikken over het EIP-platform (Extensible Interface Platform) van Xerox dat kan worden geprogrammeerd om eindgebruikers via het bedieningspaneel toegang te bieden tot alle functies en mogelijkheden van documentenbeheer die ze voor hun werk nodig hebben.

-- Einde -


Over Xerox Europe
Xerox Europe, dat belast is met de Europese activiteiten van Xerox Corporation, commercialiseert een compleet gamma van producten, oplossingen en diensten van Xerox met de bijhorende supplies en software. Zijn aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantooromgevingen van allerlei omvang, de markt voor productieprinten en de grafische sector, alsook diensten zoals advies, systeemontwerp en -beheer en documentuitbesteding.

Xerox Europe bezit ook logistieke en productie-eenheden in Ierland, Groot-Brittannië en Nederland, naast een research- en ontwikkelingscentrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble. Bezoek de site www.xerox.com voor bijkomende informatie.

Xerox® is een handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Contacten voor de redacties:
Pierre Collette,
Xerox België-Luxemburg
Tel. +32 2 716 65 11
pierre.collette@xerox.com

Renato Jannone,
Eurolife
Tel. +32 2 374 74 04 / +32 495 26 12 03
renato.jannone@eurolife.be