In het jaarverslag toegespitst op zijn burgerschapsverbintenis onthult Xerox de geboekte vorderingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en van zijn sociale betrokkenheid


Zaventem, nov 24, 2008 – Xerox Corporation publiceerde zijn rapport 2008 over zijn burgerschapverbintenis op wereldvlak. Het bevat de principes, beleidslijnen en praktijken die sinds vele decennia de leidraad vormen voor zijn engagement ten aanzien van de maatschappelijke bedrijfsverantwoordelijkheid. Herhaaldelijk kreeg zij concreet gestalte, met name in de vorm van een 40 jaar lange steun aan de werknemers die vrijwilligerswerk verrichten in wetenschappelijke leslokalen, een wereldwijde vermindering met 21% van de uitstoot van broeikasgassen sinds 2002, de goedkeuring van programma’s over onder meer het diversiteitsbeleid van de leveranciers, de activiteiten op het stuk van ethiek en innovatie.

Het rapport omvat gedeelten en kerngegevens die onder meer betrekking hebben op governance en deontologie, op het vertrouwelijkheidsbeleid ten opzichte van de klanten en op hun tevredenheid, op de diversiteit en de ontplooiing van het personeel, op de milieu-initiatieven, op de bedrijfsschenkingen en op het vrijwilligerswerk.

In de inleiding tot het rapport die gericht is aan de aandeelhouders schreef Anne Mulcahy, Voorzitster en CEO van Xerox, het volgende: “Onze inspanningen inzake burgerschap onderscheiden zich door het feit dat ze tegelijk strategisch, constant en aanzienlijk zijn. We menen pioniers geweest te zijn in het domein van het bedrijfsburgerschap en een echt record gevestigd te hebben. Denk echter niet dat we ons daarmee tevreden stellen. De medewerkers van Xerox weten maar al te goed dat we hoge verwachtingen koesteren, ondanks hetgeen reeds is verwezenlijkt. We deinzen niet terug voor die uitdagingen, maar zijn bereid om ze aan te gaan.”

Onder de verwezenlijkingen en kerngegevens valt in het rapport 2008 het volgende te noteren:
  • Duurzame ontwikkeling Xerox boekte vooruitgang met het bereiken van zijn milieudoelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling, meer bepaald in het domein van de klimaatbescherming en het doorvoeren van een duurzame papiercyclus. Het bedrijf is goed op weg om zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 met 25% te verminderen. Tussen 2002 en 2007 wist de onderneming zijn energieverbruik met 19% en zijn uitstoot van broeikasgassen met 21% op wereldvlak terug te dringen. En om de doelstellingen voor klimaatbescherming van de klanten te ondersteunen, voldeed 80% van de nieuwe Xerox-producten die in 2007 werden gelanceerd aan de Energy Star-norm van het Amerikaanse bureau voor milieubescherming.

    Als een van de grootste verdelers van papier voor kantoorprinters en -copiers streeft Xerox naar een duurzame papiercyclus. Het bedrijf kreeg het label ‘chain of custody’ (traceerbaarheidsketen) van de ‘Forest Stewardship Council’ en het ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification’. Deze keurmerken bevestigen dat de papierproducten van Xerox met het logo van de FSC of het PEFC werden vervaardigd uit grondstoffen die afkomstig zijn van gewaarmerkte bronnen, van bronnen uit gecontroleerde bossen of van recyclageprogramma’s. De producten met FSC- en PEFC-label kunnen vanaf de ontginning tot de distributie worden opgevolgd. Voorts stelde Xerox ten behoeve van zijn papierleveranciers strikte richtlijnen voor goede praktijken op. Ongeveer 90% van hen leeft die na, en het bedrijf beoogt 100% door ook de resterende leveranciers ertoe aan te sporen.
  • De klanten Xerox streeft naar een optimale klantenervaring. Dat gebeurt onder meer door ongeoorloofd gebruik van informatie over de klanten te voorkomen, begrijpelijke en betrouwbare technische fiches over de Xerox-producten en hun componenten ter beschikking te houden en toegankelijke producten te ontwikkelen, alsook functionaliteiten waarmee de klanten kunnen instaan voor de veiligheid van hun netwerken. Voor het derde jaar op rij werd Xerox in 2008 gecertificeerd in het kader van het programma ‘Certified Technology Service & Support’ van J.D. Power and Associates.
  • Gemeenschappen Liefdadigheid is altijd in de cultuur van Xerox ingebakken geweest. Elk jaar investeert het bedrijf zowat 12,5 miljoen $, maar ook de tijd en het talent van zijn werknemers in steun aan 555 organisaties. Dat omvat de uitreiking van studiebeurzen aan werknemers in spe - via zijn Technical Minority Scholarship-programma kende Xerox 122 studiebeurzen toe om laatstejaarsstudenten te helpen - ; de ondersteuning van programma’s voor wetenschappen en technologieën zoals de FIRST-roboticacompetities; en gemeenschapsprojecten zoals het programma voor gemeenschapsinitiatieven van Xerox dat 9.075 van zijn werknemers ertoe heeft aangezet om aan 575 projecten deel te nemen.
  • Werknemers Xerox meent dat de concurrentiekracht verhoogt wanneer een gunstige arbeidsomgeving voor zijn personeel wordt geschapen. De onderneming benut dan ook de meerwaarde van diversiteit, beloont goede prestaties, biedt uitstekende mogelijkheden tot vervolmaking en helpt werknemers een evenwicht tussen werk en privéleven te behouden. Volgens een onderzoek dat door het Reputation Institute werd verricht en onlangs in het magazine Forbes werd gepubliceerd, behoort Xerox tot de top tien van de best gereputeerde bedrijven in de Verenigde Staten. Bovendien biedt de onderneming volgens uiteenlopende organisaties als de National Association of Female Executives, de American Association of Affirmative Action en de magazines Asian Enterprise en LATINA Style een uitstekende arbeidsomgeving.
- XXX -

Over Xerox Europe
Xerox Europe, dat belast is met de Europese activiteiten van Xerox Corporation, commercialiseert een compleet gamma van producten, oplossingen en diensten van Xerox met de bijhorende supplies en software. Zijn aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantooromgevingen van allerlei omvang, de markt voor productieprinten en de grafische sector, alsook diensten zoals advies, systeemontwerp en -beheer en documentuitbesteding.

Xerox Europe bezit ook logistieke en productie-eenheden in Ierland, Groot-Brittannië en Nederland, naast een research- en ontwikkelingscentrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble. Bezoek de site www.xerox.com voor bijkomende informatie.

Xerox® is een handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Contacten voor de redacties:
Pierre Collette,
Xerox België-Luxemburg
Tel. +32 2 716 65 11
pierre.collette@xerox.com

Renato Jannone,
Eurolife
Tel. +32 2 374 74 04 / +32 495 26 12 03
renato.jannone@eurolife.be