Hoe verwachtingen veranderen door groei

"Veel CIO's weten niet wat ze moeten doen bij groei als ze getraind zijn in een omgeving van trage of geen groei waarbij kostenbesparing centraal stond. Hierdoor hebben ze vaak niet de conceptuele kaders om met groei om te gaan."
- Thornton May, SearchCIO

Kleine en grote bedrijven verschillen op een aantal punten van elkaar. Wat kleine bedrijven snel doen, zoals beslissingen nemen en nieuwe bedrijfsmodellen opzetten, doen grote bedrijven juist langzaam. En wat grote bedrijven snel doen, zoals nieuwe markten betreden en activiteiten opschalen, valt kleine bedrijven juist weer zwaar.

Maar daartussenin ligt het grijze gebied van snel groeiende bedrijven. Je bent als klein bedrijf je oorspronkelijke formaat ontgroeid en nu hard op weg om een grote speler op de markt te worden. Dan zijn de spelregels lang niet altijd duidelijk, wat verwarring veroorzaakt. Ja, snelle groei is spannend, maar gaat ook gepaard met nieuwe uitdagingen.

Qua IT ben je nog steeds een klein bedrijf, hoewel iedereen van je verwacht dat je handelt als het grote bedrijf dat je gaat worden. De spanning die daarmee gepaard gaat, uit zich op een aantal verschillende manieren. Wij richten ons echter voorlopig op een cruciaal onderwerp: 

Beveiliging

Als je maar een paar werknemers in dienst hebt, kun je misschien nog wegkomen met een ongestructureerde aanpak voor de veiligheid van je gegevens en documenten. Maar van groeiende bedrijven verwachten klanten en leveranciers dat ze de documentveiligheid op orde hebben. Je ligt onder een vergrootglas, ook als er iets misgaat.

Dat is problematisch, omdat groeiende bedrijven met slordige beveiliging een verraderlijk populair doelwit zijn voor aanvallen: 60 procent van alle doelgerichte cyberaanvallen in 2014 was gericht op kleine en middelgrote bedrijven.

En wat nog erger is, is dat de gemiddelde kosten per hoofd bij een dergelijke aanval vier keer zo hoog zijn voor kleinere bedrijven als voor grotere bedrijven (€1470 tegenover €401).

Het lastige is dat als een klein bedrijf gevoelige informatie verliest, je de schade nog kunt beperken en de aanval buiten de publiciteit kunt houden. Maar als een groeiend bedrijf gevoelige informatie verliest, is dat nieuws. Je hoeft dan ook niet op begrip voor de fout te rekenen. Je klanten hadden beter van je verwacht en de imagoschade zal niet gering zijn.

Beveiliging in een groot bedrijf is vaak veel complexer dan veel IT-managers zich realiseren. Een voorbeeld: 90 procent van getroffen bedrijven was het slachtoffer van veiligheidsbreuk omdat ze documenten in de printerlade lieten liggen.

Wij vragen ons dan ook af of je wel weet hoeveel van de documenten in je printerladen gevoelige informatie bevatten. Dat kan een flink risco vormen, terwijl de oplossing zo voor de hand ligt: stel een toegangscode voor de printer in. Een nog belangrijkere vraag: kun je de beveiliging van je apparaat, informatie en netwerk snel genoeg opschalen om aan de behoeften van een groeiend bedrijf te voldoen?

Als je niet eens weet waar je documenten zijn en wie ermee in aanraking komt, kun je ook niet van een grote groep klanten verwachten dat ze je gewoon blijven vertrouwen. 

Veilig groeien

Als je je IT-activiteiten wilt laten meegroeien met je bedrijf, is het al moeilijk genoeg om alle processen bij te houden, laat staan er kritisch naar te kijken en ze te verbeteren.

Maar net als bij operationele groei veranderen de verwachtingen niet van de ene op de andere dag. Ze veranderen juist ongemerkt – voor je het weet speel je een nieuw spel waarvan je de regels niet eens kent en waarvoor je niet de juiste uitrusting draagt.

Je mag documentprocessen en het risico van bedrijfskritische workflows niet uit het oog verliezen. Wij raden je daarom een analyse van de huidige beveiliging van je printnetwerk aan.

Zo weet je zeker dat de documenten die uit je printers rollen niet bij de verkeerde mensen terechtkomen. Moet je gevoelige documenten scannen? Zorg er dan voor dat ze alleen op een veilige plaats kunnen worden opgeslagen.

De succesvolste, snelst groeiende bedrijven zien documentprocessen als strategische troeven in plaats van veranderende toevalligheden. Ze vormen juist een onderdeel van de spannende weg naar groei.

Meer informatie over de gevaren en veiligheidsrisico’s van groei:

Experts reveal the biggest mistakes companies make
There were more than 7 million security vulnerabilities reported in 2014. Small businesses were a focal point.
Security solutions magazine – Een vakblad voor onderzoek naar bedrijfsgerelateerde veiligheidsrisico's 

Contact

0346-255 255
Online contact opnemen ›