Groei: leuk voor de CEO, lastig voor de CIO

Groei betekent voor iedereen iets anders. Voor de CEO betekent het natuurlijk meer inkomsten, meer marktaandeel en meer waardering. Maar voor de CIO betekent het juist meer mensen, meer procedures en meer stress. 

Meestal blijkt dat wanneer een bedrijf groeit, de IT-uitgaven proportioneel krimpen. Dat is ook logisch. Als de groei van een onderneming in een stroomversnelling terechtkomt, moeten CEO’s wel van die opwaartse trend profiteren. Dus doen ze vaak grote investeringen op het gebied van sales, nieuwe producten en diensten. 

Tijdens deze perioden van enorme groei kom je als CIO voor ontzaglijk veel nieuwe uitdagingen te staan. Vergeleken met wat er van je verwacht wordt, zijn de hulpmiddelen behoorlijk beperkt. Dat is pittig. Maar als het je uiteindelijk lukt, plukt iedereen in het bedrijf er de vruchten van.

Meer mensen

Het komt er in feite op neer dat het aantal mensen dat je moet helpen sneller groeit dan het aantal hulpmiddelen dat je als CIO ter beschikking hebt. Zelfs als je de boel draaiende weet te houden, heb je te weinig tijd om overal op de juiste knoppen te drukken.

Neem nou dit voorbeeld: als je twee keer zoveel mensen op kantoor hebt, los je met twee keer zoveel printers je documentatieproblemen nog niet op. Sterker nog, meer apparatuur betekent vaak juist nog meer complicaties. 

Een groot bedrijf kan niet klein blijven

Als ondernemingen groeien, blijven de inefficiënties niet achter. Die groeien helaas ook mee. En wat een klein probleem was toen je nog een klein bedrijf runde, wordt in een veel grotere onderneming een echt struikelblok.

Bestaat de workflow van je facturatie uit te veel stappen? Dat is lastig als je 30 klanten hebt – maar het wordt een ramp als je er 300 hebt. 

Een zorgwekkend gebrek aan documentatie

Omdat je als je klein bent niet over workflowdocumentatie en procesontwerpen beschikt, is het lastiger om de ingevoerde processen te controleren, toe te passen en te verbeteren. Het gevolg is een min of meer lukrake aanpak die voor een kleine IT-organisatie onaanvaardbaar is.

Denk maar aan de manier waarop informatie binnen je organisatie wordt verspreid. Als je geen vaste procedure voor het beheren, bewaren en delen van die informatie hebt, weet je misschien niet eens dat de problemen zich ondertussen verder opstapelen.

Als je van groei een succes wilt maken, moet je ervoor zorgen dat processen goed draaien. Dat is onze ervaring. Ben Horowitz, voormalig CEO van Opsware, formuleert het zo:

“Het doel van ieder proces is communicatie. Als er vijf mensen in je bedrijf werken, heb je geen proces nodig omdat je gewoon met elkaar kunt praten. Maar met 4000 mensen wordt die communicatie veel lastiger. Dan heb je iets anders nodig: een communicatiesysteem, wat wij hier ook wel een proces noemen.”

Lees de blog van Ben voor meer informatie: Taking the Mystery out of Scaling a Company.

Voor meer informatie over het gebruik van documentbeheer voor succesvolle groei lees je onze SlideShare Vier slimme veranderingen bij het opschalen van IT. Kijk ook op xerox.nl/mkb

Contact

0346-255 255
Online contact opnemen ›