Naar hoofdinhoud Klik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

Onze toewijding tot het gezond en veilig houden van de Xerox community

Er is niets belangrijker voor ons dan de gezondheid en veiligheid van de gehele Xerox community. Sinds de opkomst van de COVID-19 pandemie hebben we actie ondernomen om onze klanten, medewerkers, partners en hun gezinnen veilig te houden, met een zo min mogelijke impact op onze bedrijfsvoering. Het COVID-19 Responsteam van Xerox komt regelmatig samen om de ontwikkelingen te volgen en volgt de informatie vanuit de overheid en de openbare gezondheid op de voet. Onze plannen voor bedrijfscontinuïteit en pandemievoorbereiding zijn opgesteld aan de hand van de nieuwste standaarden van de beste praktijken in de sector en de ervaring van Xerox bij het bepalen van de vereisten. Ons responsplan omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Het volgen van de dagelijkse gezondheidsstatus van medewerkers van Xerox en aannemers, voor zover juridisch mogelijk:

  • Het opstellen van strenge protocollen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en functiespecifieke protocollen voor medewerkers die betrokken zijn bij locatiegebonden werkzaamheden:

  • Het trainen van medewerkers in bedrijfsveiligheidsprotocollen;

  • Het opleiden van medewerkers in de voordelen van gevaccineerd zijn;

  • Het in werking stellen van een allesomvattend screeningproces voor bezoekers

  • Het eisen dat personeel met symptomen thuisblijft;

  • Het uitvoeren van zorgvuldig contactonderzoek; en

  • Ervoor zorgen dat strenge protocollen worden gevolgd voordat een medewerker mag terugkeren naar het werk na ziekte.

Bovendien volgen we alle gedocumenteerde klantenvaccineisen en eventuele van toepassing zijnde overheidsvaccinmandaten. In de VS moeten alle medewerkers van Xerox, ongeacht de locatie waar zij werkzaam zijn, hun laatste vaccindosis vóór 4 januari 2022 ontvangen, tenzij ze een goedgekeurde medische of religieuze vrijstelling hebben. Bovendien worden vanaf 5 januari 2022 ongevaccineerde aannemers die op een locatie van Xerox of een klant van Xerox in de VS werken, niet langer toegelaten om werkzaamheden uit te voeren namens Xerox. Buiten de VS verwacht Xerox van al haar medewerkers dat zij het COVID-19 vaccin nemen, tenzij zij een goedgekeurde religieuze of medische uitzondering hebben. In deze tijd hebben we onze externe ondersteuningsopties uitgebreid en moedigen we klanten aan om deze te gebruiken om ondersteuning op locatie te beperken tot het minimum. We blijven investeren in CareAR, een bedrijf van Xerox, om te helpen onze externe mogelijkheden uit te breiden. Het Service Experience Management platform van CareAR zorgt ervoor dat een gebruiker een expert wordt die technische problemen kan oplossen. Ons technische ondersteuningsteam en klantenserviceteam gebruiken dit platform binnen bepaalde regio's om apparaten te repareren en installeren met meer externe ondersteuning. Klanten kunnen tevens een bericht sturen naar of videochatten met een live digitale ondersteuningsexpert door te gaan naar www.support.xerox.com of door Xerox Support Engage te downloaden, een nieuwe mobiele app die nu beschikbaar is in bepaalde regio's. Geen van ons had de duur en omvang van COVID-19 en haar impact kunnen voorzien. Door weer en wind stond het team van Xerox u met raad en daad bij om u te helpen. Naarmate de pandemie zich verder ontwikkelt, zullen we dat blijven doen en houden we u gedurende deze tijd op de hoogte. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon van Xerox. Hartelijk dank voor uw steun terwijl we ons hier samen doorheen worstelen.

Boodschap van John Visentin

Communicatie van John V, Vicevoorzitter en CEO van Xerox

Xerox® Team Availability app

Realtime rapportage over de beschikbaarheid en locatie van werknemers zonder ingewikkelde IT-wijzigingen of installatiekosten.

Delen