Equal Opportunity Employer

De principes van gelijke kansen op het werk lopen als een gouden draad door de gedragsregels van Xerox en wij hechten veel waarde aan diversiteit in het bedrijf.
Getalenteerde medewerkers
Diversiteit reikt verder dan etniciteit en geslacht. Het respecteert en waardeert verschillen in leeftijd, denkwijzen, culturele achtergrond, levensstijl en fysieke mogelijkheden.

Xerox koestert een omgeving waar iedereen een bijdrage kan leveren en op ieder niveau van de organisatie succesvol kan zijn.

Empowering van onze medewerkers
Wij geven onze medewerkers de vrijheid om verschillende denkwijzen en innovatieve ideeën naar voren te brengen om onze uitdagingen en die van onze klanten het hoofd te bieden.Meer over diversiteit


Gevarieerd personeelsbestand
Xerox hecht veel waarde aan diversiteit ten aanzien van o.a. geslacht, leeftijd, toekomstbeeld, culturele achtergrond, levensstijl, fysieke gesteldheid en seksuele geaardheid. Xerox zet zich dan ook in voor principes van gelijkwaardige kansen en diversiteit op de werkvloer. In lijn hiermee zullen medewerkers en sollicitanten altijd gelijk behandeld worden.
Lees meer over diversiteit in ons rapport Global Citizenship  

Image Map

Student Center
Ervaring opdoen. Een verschil maken. Je loopbaan starten.
Contact
Voor meer informatie over loopbanen bij Xerox
> Stuur ons een e-mail