Wereldwijde diversiteit en inclusie

Joe Wilson, onze eerste CEO

Diversiteit en inclusie zijn een essentieel onderdeel van onze cultuur. Onze lange geschiedenis van het bevorderen van diversiteit in onze gelederen begon meer dan een halve eeuw geleden met het leiderschap van één man: Joseph C. Wilson, de eerste CEO van het hedendaagse Xerox. Dankzij zijn visie werd diversiteit een onderdeel van onze kernwaarden.

Tegenwoordig hebben we een van de meest uiteenlopende personeelsbestanden ter wereld. Door diversiteit van achtergronden en perspectieven kunnen we op verschillende manieren naar ons bedrijf kijken, wat leidt tot innovatieve producten voor onze klanten en boeiender werk voor onze mensen.

En elke dag leren we iets en passen we ons aan. We ontwikkelen en onderhouden een wereldwijd personeelsbestand en toeleveringsketen waarbij de verschillende mensen en gemeenschappen die we van dienst zijn worden vertegenwoordigd en verbonden. In de veranderende, verbonden wereld van vandaag zijn onze gedeelde beloften om elkaar te respecteren en naar elkaar te luisteren nog steeds cruciaal voor ons succes.

Bekijk onze video over diversiteit (2:50)

Download onze brochure over diversiteit (PDF, 1,9 MB)

Diversiteit en inclusie: strategie in actie

Diversiteit en inclusie zijn niet alleen maar woorden op papier; ze zijn een onderdeel van onze kernwaarden en de manier waarop we zaken doen. Door teamwork, professionaliteit, respect en inclusie creëren we een omgeving waar onze mensen hun doelen kunnen bereiken en onze klanten succesvoller kunnen maken.

We erkennen dat groeiende diversiteit en inclusie alleen kunnen worden gehandhaafd als onze werkplek nieuwe manieren van probleemoplossing en verschillende denkwijzen bevordert en aanmoedigt.

We hebben daarom een uitgebreide verzameling diversiteitsinitiatieven en -strategieën om voor meer begrip en inclusie te zorgen:

  • Onze strategie voor een gebalanceerd personeelsbestand bevordert onpartijdige vertegenwoordiging van mensen in alle gebieden van ons bedrijf, overal ter wereld.
  • Onze werk/privé-programma’s helpen onze mensen bij de vele aspecten van hun persoonlijke leven.
  • We bieden al onze mensen informatie over de programma’s, beleidsregels en resultaten omtrent diversiteit. We zorgen er ook voor dat al onze mensen op de hoogte zijn van diversiteits- en inclusieprincipes.
  • We ontwikkelen en passen voortdurend onze strategie aan, die diversiteit benut, om een wereldwijd concurrentievoordeel te verkrijgen en uit te blinken in de markt.
  • Ons programma voor leveranciersdiversiteit zorgt ervoor dat we ons actief toeleggen op het kopen van voorraden en producten bij kleine en uiteenlopende ondernemingen.
  • We adresseren ongelijkwaardigheden door tekortkomingen te identificeren en die hiaten te dichten.

Delen: