Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

Wat is Xerox® Remote Services?

Xerox Remote Services is de infrastructuur en het mechanisme die klantmachines laten communiceren met Xerox, en biedt u toegang tot een scala aan tijdbesparende mogelijkheden. Wanneer uw machine is ingeschreven, verzendt deze meterstanden, voorraadniveaus en diagnostische gegevens. Maandelijkse facturering gebeurt automatisch, en toner kan worden aangevuld zonder ooit een bestelling te hoeven plaatsen. U kunt er ook voor kiezen automatische software-upgrades en beveiligingspatches te ontvangen. Mocht uw printer problemen ondervinden, dan worden de diagnostische gegevens die uw machine verzendt door onze Digital Support Experts gebruikt om uw probleem onmiddellijk op te lossen.

Verbinding maken met Remote Services

Connectiviteit is noodzakelijk om de benodigde gegevens te kunnen verzamelen voor het beheren van services zoals Geautomatiseerde doorgifte van meterstanden en Geautomatiseerde vervanging van verbruiksartikelen, evenals diagnostische ondersteuning. Er zijn twee verbindingsmethoden beschikbaar. Kies hieronder Xerox Device Agent of Device Direct en volg de instructies om uw machine te verbinden. Meer informatie? Lees hoe het werkt.

Belangrijke opmerking: geautomatiseerde meteropnames en/of automatische toner-rapporteringen kunnen bij sommige oudere printermodellen verstoord zijn door op handen zijnde wijzigingen. U dient actie te ondernemen om van deze diensten te kunnen blijven gebruikmaken.

Selecteer uw verbindingsmethode:

Xerox Device Agent

Xerox Device Agent is clientsoftware die op een computer of server met een netwerkverbinding wordt geïnstalleerd en verbinding maakt met meerdere machines.

Opmerking: Om te verzekeren dat de verbinding niet wordt verbroken, moet Xerox Device Agent worden geïnstalleerd op een systeem dat altijd aanstaat.

Voordat u begint:

Download de Xerox® Device Agent gebruikershandleiding (PDF) Download Xerox® Device Agent

Systeemvereisten

Voordat u de clientsoftware kunt gaan gebruiken, dient u aan de volgende vereisten te voldoen.

Besturingssysteem: (32- en 64-bits)

 • Windows Server® 2008 met Service Pack 1 en 2008 R2 met Service Pack 1

 • Windows Server® 2012 en 2012 R2, Windows Server® 2016

 • Windows® 7 Professional, Enterprise, Home Edition en Ultimate

 • Windows® 8.1

 • Windows® 10 Professional, Enterprise

 • Apple® OS 10.9.4 of hoger wanneer uitgevoerd met de Parallels® Desktop hardware-emulatiesoftware. Ga naar het gedeelte 'Vereisten om uit te voeren op een Macintosh-besturingssysteem' voor meer informatie over de vereisten.

 • Microsoft® .NET Framework 4.5.2 Extended (volledige versie) geïnstalleerd

Geheugen:

 • Windows Server® 2008, 2008 R2, Windows® 7: 1 GB RAM (1,5 GB of hoger aanbevolen)

 • Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server® 2012 en hoger: 2 GB RAM (2,5 GB of hoger aanbevolen)

Database:

 • Xerox® Device Agent kan de bestaande volledige SQL Server van een klant gebruiken. Tijdens de installatie kunt u een database kiezen die op een standalone server wordt uitgevoerd

 • SQL Server® Compact Edition

 • SQL Server® 2012 SP3

 • SQL Server® 2014 SP4

 • SQL Server® 2016

 • SQL Server® 2017

 • De software omvat Microsoft SQL Server® Compact Edition.

Processor: 1.7GHz-processor of beter

Harde schijf: Minimale vrije ruimte is ongeveer 380 MB, waarvan 280 MB is bestemd voor de Microsoft® .NET 3.5 Framework software als die nog niet is geïnstalleerd.

Minimale resolutie: 1024x768

Device Direct

Device Direct is een verbindingsmethode die mogelijk wordt gemaakt door een softwaremodule die is ingebouwd in de netwerkcontroller die aan uw Xerox machine is gekoppeld.

Verzeker dat connectiviteit is ingeschakeld

Opmerking: Om te controleren of er al een Device Direct verbinding tot stand is gebracht op uw machine, moet u zich mogelijk als systeembeheerder aanmelden.

Voor AltaLink® producten:

 1. Verkrijg toegang tot de ingebouwde webserver en meld u aan als systeembeheerder.

 2. Klik in de ingebouwde webserver op Eigenschappen > Algemene instellingen.

 3. Klik op 'Remote Services instellen'.

 4. Selecteer bij 'Remote Services' de optie Ingeschakeld.

 5. Als u wilt toestaan dat de machine softwarebestanden opvraagt bij Xerox, selecteert u bij 'Externe software downloaden' de optie Ingeschakeld.

 6. Als u de machine volgens een gedefinieerd dagelijks schema wilt synchroniseren met het Xerox Remote Services datacenter, voert u bij 'Machine synchroniseren om' de tijd in.

 7. Als u communicatie met het Xerox Remote Services datacenter wilt verifiëren, klikt u op 'Nu synchroniseren'. Een statusbericht toont het resultaat.

 8. Als uw netwerk gebruikmaakt van een HTTP-proxyserver en u uw proxyserver wilt instellen of bijwerken, klikt u bij 'HTTP-proxyserver' op de optie Bewerken.

 9. Klik op 'Toepassen'.

Voor VersaLink® producten:

 1. Meld u in de ingebouwde webserver aan als beheerder en klik op 'Systeem'.

 2. Klik op 'Remote Services uploaden'.

 3. Als u 'Remote Services uploaden' wilt inschakelen, klikt u op 'Inschakelen'.

 4. Als u facturerings- en verbruiksartikelgegevens vanaf de printer wilt verzenden, klikt u op 'Nu uploaden'.

 5. Als u de printer wilt synchroniseren met het Xerox Remote Services datacenter, typt u in het vak 'Upload plannen' de tijd van de dag waarop de facturerings- en verbruiksartikelgegevens moeten worden geüpload. Gebruik de 24-uurs notatie.

 6. Klik op 'OK'.

Voor andere producten:

 1. Open een internetbrowservenster op een computer met een netwerkverbinding.

 2. Typ het IP-adres van de machine in het veld Adres en druk vervolgens op [Enter] op het toetsenbord. De pagina 'Beschrijving en waarschuwingen voor CentreWare Internet Services' wordt weergegeven. Klik op het tabblad [Eigenschappen]. Meld u aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord voor Systeembeheerder als u hierom wordt gevraagd.

 3. Klik op [Configuratieoverzicht] in de sectie Eigenschappen aan de linkerkant van de pagina. Het venster Configuratieoverzicht wordt weergegeven.

 4. Bekijk de status die wordt weergegeven voor SMart eSolutions in het vak Connectiviteit en printen.

  • Als het bericht 'Volledig geconfigureerd en communiceert met Xerox' wordt weergegeven, is de connectiviteitsinstelling gelukt. Er is geen verdere actie vereist.

  • Als het bericht 'Communicatiefout' wordt weergegeven, gaat u verder met de stappen van de Device Direct connectiviteitsinstelling door het modelnummer van de machine te selecteren in de geboden lijst:

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product, de systeembeheergids of de kennisdatabank op support.xerox.com voor verdere instructies voor het instellen van Device Direct. Of gebruik de onderstaande links.

Vind instructies voor het instellen van Device Direct voor uw product:

Delen