Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

Father and son fishing from a dock

Behoud van schone lucht en schoon water

Als bijdrage aan het behoud van het milieu werkt Xerox op lange termijn aan het terugdringen van het gebruik van persistente, bioaccumulerende en toxische materialen in de toeleveringsketen. We passen strenge interne normen toe voor schone productie en hebben processen opnieuw opgebouwd of vervangen om het gebruik van giftige stoffen en zware metalen drastisch te verminderen. Onze producten zijn veilig in gebruik en kunnen op een verantwoorde manier worden afgevoerd voor behoud van schone lucht en schoon water.

Interessante links:

Gebruik van chemicaliën reguleren (RoHS, REACH) Xerox - gezondheid en veiligheid Feiten over Xerox toner (PDF) EPEAT Environmental Information Document Xerox 2020 CDP Water Submission (PDF 1.29 MB)

Eliminating toxic materials from the supply chain

  • Onze leveranciers moeten voldoen aan de strenge normen van Xerox om het chemicaliëngehalte van onze producten te reguleren. Xerox is lid van de  Responsible Business Alliance (RBA) die normen heeft ontwikkeld om te controleren of toe leveranciers voldoen aan eisen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid zoals arbeid, gezondheid, veiligheid en milieubeheer.

  • Lees meer over wat we doen om giftige materialen uit onze toeleveringsketen te verwijderen op de pagina Gebruik van chemicaliën reguleren.

Het gebruik van chemicaliën in Xerox activiteiten en productontwerp beheersen

  • We hebben de uitstoot de afgelopen 20 jaar aanzienlijk gereduceerd en blijven ernaar streven nóg meer te doen. Meer informatie over hoe we onze milieuprestaties beheren.

  • Tijdens het ontwerp van onze producten wordt erop gelet dat de uitstoot van chemicaliën en de geluidshinder tijdens het gebruik van de apparatuur tot een minimum worden beperkt. Onze huidige producten hebben emissieniveaus die een stuk lager zijn dan de wettelijke voorschriften. Lees meer over veiligheid van Xerox producten (PDF, 115 KB).

  • Xerox toners zijn niet giftig en genereren geen gevaarlijke afvalstoffen. Lees meer over Xerox toner (PDF, 500 KB).

  • Water dat voor Xerox activiteiten wordt gebruikt, wordt aangevoerd door lokale, gemeentelijke leveranciers die het uit meren, rivieren en andere oppervlaktewateren halen. Op elke locatie wordt de waterkwaliteit getest om naleving van voorschriften te verzekeren. De waterafvoer op productiesites wordt gecontroleerd om na te gaan of lokale limieten voor rioolwaterafvoer worden nageleefd. Het water wordt afgevoerd naar gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties.

  • We streven er ook naar de planeet te beschermen door water te recyclen. Halverwege 2016 startten we in onze fabriek in Wilsonville, Oregon, een programma waarbij afvalwater door omgekeerde osmose wordt hergebruikt in onsite koeltorens. In 2017 werd meer dan 1,14 miljoen liter afvalwater hergebruikt in onsite koeltorens.

  • Ons doel om waterverbruik tegen 2020 met 35% te verminderen (vanaf 2010), bereikten we al in 2017. Ons jaarlijkse waterverbruik was 46% gedaald vanwege een combinatie van conservatie-initiatieven en productievermindering.

Delen