Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

Father and son fishing from a dock

Behoud van schone lucht en schoon water

Als bijdrage aan het behoud van het milieu werkt Xerox op lange termijn aan het terugdringen van het gebruik van persistente, bioaccumulerende en toxische materialen in de toeleveringsketen. We passen strenge interne normen toe voor schone productie en hebben processen opnieuw opgebouwd of vervangen om het gebruik van giftige stoffen en zware metalen drastisch te verminderen. Onze producten zijn veilig in gebruik en kunnen op een verantwoorde manier worden afgevoerd voor behoud van schone lucht en schoon water.

Interessante links:

Gebruik van chemicaliën reguleren (RoHS, REACH) Xerox - gezondheid en veiligheid Feiten over Xerox toner (PDF) EPEAT Environmental Information Document Xerox CDP Water Submission (PDF 1.29 MB) Garantieverklaring van derden betreffende wateraanvoer, totaal afval en PFC- en VOC-uitstoot (PDF)

Eliminating toxic materials from the supply chain

  • Onze leveranciers moeten voldoen aan de strenge normen van Xerox om het chemicaliëngehalte van onze producten te reguleren. Xerox is lid van de Responsible Business Alliance (RBA) die normen heeft ontwikkeld om te controleren of toe leveranciers voldoen aan eisen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid zoals arbeid, gezondheid, veiligheid en milieubeheer.

  • Lees meer over wat we doen om giftige materialen uit onze toeleveringsketen te verwijderen op de pagina Gebruik van chemicaliën reguleren.

Het gebruik van chemicaliën in Xerox activiteiten en productontwerp beheersen

  • We hebben de uitstoot de afgelopen 20+ jaar aanzienlijk gereduceerd en blijven ernaar streven nóg meer te doen. Meer informatie over hoe we onze milieuprestaties beheren.

  • Tijdens het ontwerp van onze producten wordt erop gelet dat de uitstoot van chemicaliën en de geluidshinder tijdens het gebruik van de apparatuur tot een minimum worden beperkt. Onze huidige producten hebben emissieniveaus die een stuk lager zijn dan de wettelijke voorschriften. Lees meer over veiligheid van Xerox producten (PDF, 115 KB).

  • Xerox toners zijn niet giftig en genereren geen gevaarlijke afvalstoffen. Lees meer over Xerox toner (PDF, 500 KB).

  • Water dat voor Xerox activiteiten wordt gebruikt, wordt aangevoerd door lokale, gemeentelijke leveranciers die het uit meren, rivieren en andere oppervlaktewateren halen. De waterafvoer op productiesites wordt zoals nodig gecontroleerd om na te gaan of lokale limieten voor rioolwaterafvoer worden nageleefd. Procesafvalwater wordt gezuiverd, zoals nodig, voordat het wordt afgevoerd in lokale riolen.

  • Waterbesparingsinitiatieven omvatten het recyclen van afvalwater door omgekeerde osmose als suppletiewater in koeltorens van de fabriek in Wilsonville, Oregon.

  • Nadat we ons waterdoel voor 2020 bereikten, stelden we een hoog nieuw waterdoel om het waterverbruik tegen 2030 met 20% te verminderen vanaf onze 2020-baseline.

Delen