Energieverbruik verlagen om ons klimaat te beschermen

De industrie moet een bijdrage leveren om ons klimaat te beschermen. Daarom verlagen we onze CO2-emissie door het energieverbruik in onze vestigingen terug te dringen, te investeren in energiebesparende productontwerpen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en onze klanten digitale multifunctionals en energiezuinige oplossingen aan te bieden. In 2008 werd onze Xerox (Europe) Ltd Dundalk Colour Toner Plant gecertificeerd conform ISO 50001 – Energiemanagementsysteem.

Interessante links:

Maak uw kantoor milieuvriendelijk ›
Maak uw printshop milieuvriendelijk ›
ENERGY STAR® en andere ecolabels ›
EPEAT Environmental Information Document ›

Lagere CO2-emissie

*Energy Challenge 2012 omvatte de printers en faciliteiten van onze Technology Business. De energiedoelen voor 2020 en 2025 omvatten alle onderdelen van ons bedrijf.

 • In 2003 brachten we het bericht uit dat we onze CO2-emissies – onze ecologische voetafdruk – zouden reduceren door aan het U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Climate Leaders-programma deel te nemen en onze eigen interne Energy Challenge 2012 te lanceren.
 • Dit 10-jarige initiatief had als doel om CO2-emissies tegen 2012 in al onze bedrijven met 10% te verminderen. We bereikten dit doel zes jaar eerder dan gepland, dus we pasten het doel aan naar een vermindering van 25% tegen 2012 (vanaf 2002).
 • Na afloop van het programma hadden we onze emissies met wel 42% gereduceerd, oftewel 210.000 ton CO2e (kooldioxide-equivalenten), en ons energieverbruik met 31%. Energy Challenge 2012 omvatte de fleet en faciliteiten van onze Technology Business (en Xerox Services indien op dezelfde locatie).
 • In 2012 stelden we een wetenschappelijk gebaseerd energiedoel om ons energieverbruik en onze CO2-emissies tegen 2020 met 20% te verminderen (vanaf 2012).
 • Ons nieuwe bedrijfsbrede doel – voor alle onderdelen van ons bedrijf – is om het energieverbruik tegen 2020 met nog eens 20% te hebben gereduceerd (beginnende in 2012). In 2014 hadden we het al met 11% verminderd en onze emissies met 15%.
  2018 verificatie van broeikasgassen door derden
 • In 2016 bereikten we ons nieuwe doel al door ons energieverbruik met 20% en onze CO2-emissies met 28% te verminderen, oftewel 92.000 ton CO2e.*
 • In 2018 stelden we een nieuw, bedrijfsbreed, wetenschappelijk gebaseerd energiedoel om ons energieverbruik en onze CO2-emissies tegen 2025 met 25% te verminderen (vanaf 2016).

Besparingen met ENERGY STAR®

 • Elke nieuwe generatie Xerox producten biedt meer functionaliteit en verbruikt minder energie. Dit levert onze klanten een kostenbesparing en een lagere CO2-emissie op. In 2020 behaalde 100% van al onze nieuwe in aanmerking komende productintroducties de ENERGY STAR kwalificatie.
  Bekijk de Xerox producten ›
 • Xerox is een charterpartner van het internationale ENERGY STAR-programma en heeft sinds 1994 bijna 500 producten met ENERGY STAR-keurmerk geïntroduceerd.
 • Onze apparatuur met ENERGY STAR-keurmerk die geïnstalleerd is bij onze klanten, levert jaarlijks een besparing op die overeenkomt met de jaarlijkse kosten voor de verlichting van 1 miljoen Amerikaanse huishoudens. Lees meer over ENERGY STAR en andere ecolabelprogramma's van Xerox.

Multifunctionals leveren energiebesparing op

Energiebesparende oplossingen en diensten

Samenwerken om het risico van klimaatverandering te beperken

Delen: