Ecolabel- en productregisterprogramma's

Lijst met milieuvriendelijke Xerox producten (PDF, 89 KB)

Veel producten van Xerox voldoen minimaal aan de normen van 's werelds meest bekende keurmerken voor de milieuprestaties van producten — het internationale ENERGY STAR®-keurmerk, de EcoLogo-ecolabels van het UL-keurmerk en het Duitse Blue Angel. Xerox producten met een ecolabel bieden voordelen voor het milieu zonder afbreuk te doen aan prestaties, kwaliteit of betrouwbaarheid. En de energie- en papierbesparende functies van deze machines bieden toegevoegde waarde, efficiëntie en flexibiliteit voor uw werkomgeving.

EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten

EPEAT® is een uitgebreid milieubeoordelingssysteem voor het identificeren van elektronische apparaten die aan specifieke milieucriteria voldoen, waarbij uitgebreide criteria voor ontwerp, productie, energieverbruik en recycling worden gecombineerd met voortdurende onafhankelijke verificatie van fabrikantbeweringen. Het EPEAT-systeem is ontworpen op basis van input van kopers om een milieubeoordelingstool voor kopers te bieden. Voor programma-informatie en momenteel geregistreerde producten gaat u naar: www.epeat.net.

Het internationale ENERGY STAR-programma

In 1993 startte het U.S. Environmental Protection Agency (EPA), met Xerox als charterpartner, het ENERGY STAR®-programma om producten te certificeren.

ENERGY STAR Version 2.0 trad in werking op 1 januari 2014: het internationale ENERGY STAR-programma schroefde de eisen weer flink op om klant en milieu weer meer besparing te bieden. ENERGY STAR Version 2.0 producten worden gemeten aan de hand van de Typical Electricity Consumption (TEC) eisen. Dubbelzijdig, ondertekening en documentatie zijn vereist.

Het EcoLogo-programma van het UL-keurmerk

Het EcoLogo-programma helpt consumenten om milieuvriendelijke producten en diensten te onderscheiden. Kantoorapparatuur met het EcoLogo-keurmerk moet voldoen aan eisen op het gebied van materiaalbehoud, energiebesparing en lage emissies. Sinds 1996 is Xerox is marktleider op het gebied van producten met EcoLogo-keurmerk.

Blue Angel-keurmerk

Blue Angel, gevestigd in Duitsland, was het eerste milieugerelateerde label voor producten en diensten ter wereld. Het helpt als sinds 1978 om ecologisch bewustzijn te bevorderen en consumenten naar de meest ecologisch verantwoorde producten te leiden. Om het Blue Angel-keurmerk te verkrijgen, moeten apparaten voldoen aan strenge eisen op het gebied van luchtemissies, materiaalselectie, recyclebaar ontwerp en energieverbruik.