Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Xerox bestuur en beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

De Xerox organisatie voor milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid (EHS&S) zorgt ervoor dat Xerox’s beleid op dit gebied in het gehele bedrijf wordt nageleefd. Het bestuurmodel dat we gebruiken om dit te bereiken, omvat duidelijk opgestelde doelen, één verzameling wereldwijde normen en een auditproces om te verzekeren dat deze vereisten worden nageleefd. Ons bestuur en beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, die vanaf 1991 in gebruik zijn, vormen de basis voor ons milieuleiderschapsprogramma.

We integreren ons EHS&S-beleid in onze bedrijfsplanning, besluitvorming, prestatiemeting en beheerprocessen om te verzekeren dat we ambitieuze doelen stellen, deze op effectieve wijze proberen te bereiken en deze voortdurend verbeteren. De verantwoordelijkheid voor het EHS&S-beheerproces ligt bij de directie. Elke medewerker is er zelf verantwoordelijk voor het EHS&S-beleid te begrijpen en ondersteunen, actief deel te nemen aan trainingsprogramma's en ons te helpen onze milieu- en veiligheidsdoelen te bereiken.

Xerox beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid:

Het beleid van Xerox Corporation is om:

 • de geldende wetten, voorschriften, regels en Xerox-normen op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid na te leven;

 • de juiste maatregelen te treffen om het milieu en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en buren tegen onacceptabele risico's te beschermen;

 • de juiste maatregelen te treffen om verwondingen en ziekten op het werk te voorkomen en medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden;

 • Proactief due diligence uitvoeren om milieu-, gezondheids- en veiligheidseffecten te identificeren, beoordelen en beperken voordat een nieuwe activiteit of project wordt gestart, inclusief bij het ontwerp en de aankoop van producten/diensten, fusies en overnames.

 • de juiste maatregelen om onacceptabele risico's uit voorzieningen, producten, diensten en processen te verwijderen;

 • Streven naar voortdurende verbetering van het milieubeheersysteem door prioriteiten te stellen, doelen en doelstellingen te bepalen en processen te implementeren om water en andere natuurlijke bronnen te behouden, biodiversiteit te behouden en ontbossing te voorkomen, het gebruik van giftige en gevaarlijke materialen te bannen, vervuiling te voorkomen en producten en materialen terug te winnen, te hergebruiken en te recyclen.

 • Net-zero CO2-uitstoot bereiken.

 • Streven naar voortdurende verbetering van zijn veiligheidsbeheersysteem door prioriteiten en doelen te stellen en processen en preventieprogramma's te implementeren om het risico op letsel, ziekte, fataliteit en verlies van activa te verkleinen.

 • Blijk geven van leiderschap en innovatie om klimaatverandering aan te pakken door de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten, distributie/logistiek, producten en services te verminderen.

 • Medewerkers, klanten, leveranciers en partners helpen herkennen wat de impact van hun werkactiviteiten op het milieu is en welke rol en verantwoordelijkheid ze hebben in het streven naar duurzamere werkpraktijken.

 • te eisen van leveranciers dat ze de geldende wetten, voorschriften, regels en Xerox-normen op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid naleven.

Ondertekend beleid omtrent EHS&S (PDF)

Voor meer informatie over milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid bij Xerox en onze voortgang in het nakomen van onze verplichtingen raadpleegt u de secties Environment en Evolving the Workplace van ons CSR-rapport (Corporate Social Responsibility).

Delen