Naar hoofdinhoud Klik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.
A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Xerox bestuur en beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

De Xerox organisatie voor milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid (EHS&S) zorgt ervoor dat Xerox’s beleid op dit gebied in het gehele bedrijf wordt nageleefd. Het bestuurmodel dat we gebruiken om dit te bereiken, omvat duidelijk opgestelde doelen, één verzameling wereldwijde normen en een auditproces om te verzekeren dat deze vereisten worden nageleefd. Ons bestuur en beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, die vanaf 1991 in gebruik zijn, vormen de basis voor ons milieuleiderschapsprogramma.

Xerox beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid:

Het beleid van Xerox Corporation is om:

  • van toepassing zijnde wetten, voorschriften, regels en Xerox normen omtrent milieu, gezondheid en veiligheid na te leven;

  • de juiste maatregelen te treffen om het milieu en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en buren tegen onacceptabele risico's te beschermen;

  • de juiste maatregelen te treffen om verwondingen en ziekten op het werk te voorkomen; medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden;

  • impacts op milieu, gezondheid en veiligheid na te gaan alvorens aan een nieuwe activiteit of nieuw project te beginnen;

  • impacts op milieu, gezondheid en veiligheid te begrijpen bij het ontwerpen en verwerven van producten en diensten;

  • onacceptabele risico's uit voorzieningen, producten, diensten en processen te elimineren;

  • te streven naar voortdurende verbetering van zijn milieubeheersysteem en in behoud van natuurlijke bronnen, het gebruik van giftige en gevaarlijke stoffen te elimineren, vervuiling te voorkomen, materialen terug te winnen, te hergebruiken en te recyclen;

  • klimaatverandering aan te pakken door de ecologische voetafdruk van onze activiteiten, producten en services te reduceren; en

  • leveranciers van toepassing zijnde wetten, voorschriften, regels en Xerox normen omtrent milieu, gezondheid en veiligheid te laten naleven.

Ondertekend beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid (PDF)

Voor meer informatie over milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid bij Xerox en onze voortgang in het nakomen van onze verplichtingen raadpleegt u de secties Environment en Evolving the Workplace van ons CSR-rapport (Corporate Social Responsibility).

Delen