Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Xerox bestuur en beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

De Xerox organisatie voor milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid (EHS&S) zorgt ervoor dat Xerox’s beleid op dit gebied in het gehele bedrijf wordt nageleefd. Het bestuurmodel dat we gebruiken om dit te bereiken, omvat duidelijk opgestelde doelen, één verzameling wereldwijde normen en een auditproces om te verzekeren dat deze vereisten worden nageleefd. Ons bestuur en beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, die vanaf 1991 in gebruik zijn, vormen de basis voor ons milieuleiderschapsprogramma.

Xerox beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid:

Het beleid van Xerox Corporation is om:

  • de geldende wetten, voorschriften, regels en Xerox-normen op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid na te leven;

  • de juiste maatregelen te treffen om het milieu en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en buren tegen onacceptabele risico's te beschermen;

  • de juiste maatregelen te treffen om verwondingen en ziekten op het werk te voorkomen en medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden;

  • de impact op het milieu, de gezondheid en de veiligheid te analyseren vóór de start van een nieuw project of een nieuwe activiteit, inclusief de milieu-, gezondheids- en veiligheidsimpact bij het ontwerpen en aankopen van producten/diensten en bij fusies en overnames;

  • de juiste maatregelen om onacceptabele risico's uit voorzieningen, producten, diensten en processen te verwijderen;

  • te streven naar de voortdurende verbetering van zijn milieubeheersysteem door doelen en doelstellingen te bepalen en processen in te voeren voor het behoud van water en andere natuurlijke bronnen, de vrijwaring van de biodiversiteit, de vermijding van ontbossing, de eliminatie van het gebruik van giftige en gevaarlijke stoffen, de voorkoming van vervuiling en de terugwinning, het hergebruik en de recycling van materialen;

  • blijk te geven van leiderschap en innovatie om de klimaatverandering aan te pakken door de ecologische voetafdruk van onze activiteiten, distributie/logistiek, producten en diensten te verminderen;

  • te eisen van leveranciers dat ze de geldende wetten, voorschriften, regels en Xerox-normen op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid naleven.

Ondertekend beleid omtrent milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid (PDF)

Voor meer informatie over milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid bij Xerox en onze voortgang in het nakomen van onze verplichtingen raadpleegt u de secties Environment en Evolving the Workplace van ons CSR-rapport (Corporate Social Responsibility).

Delen